Všechny akce mají společného jmenovatele: poznávání Prahy. A pokud možno co nejzábavnější formou – vycházky, soutěže, kvízy, hry, bojovky…

Seniorská setkání by kromě zajímavostí o Praze měla nabídnout strávení příjemného odpoledne při šálku kávy nebo čaje. Na první z nich se těší Petra Dvořáčková, dobrovolnice roku 2012, držitelka ceny Křesadlo, která je udělována v jednotlivých okresech zasloužilým B dobrovolníkům.