Cílem tohoto nového projektu je pomoci zviditelnit či znovuobjevit jednotlivé pražské vinice a zároveň představit jejich historii, současnost, ale i plány do budoucnosti a poukázat na to, jak spoluvytvářejí charakter krajiny města Prahy. Jednou z myšlenek projektu je také vyzdvihnout autenticitu a výjimečnost jimi produkovaných vín.

Jedinečné polohy těchto zelených částí Prahy, z nichž některé jsou památkově chráněnými územími, veřejnosti běžně nepřístupnými, navíc poskytují nevšední výhledy na město. Pokochejte se tedy návštěvou jednotlivých vinic, z nichž některé v rámci doprovodného programu připravily komentované procházky či ochutnávku jejich produkce.

„O vínu se říká, že je nápojem králů. Vzhledem k loňským oslavám 700 let od narození největšího českého krále Karla IV., který se zásadně zasloužil o rozkvět pražského vinařství, je to velice příhodné. Nyní je připraven unikátní projekt, který seznámí tuzemské i zahraniční návštěvníky s bohatou historií pražských vinic a přiblíží zájemcům ušlechtilou kulturu pití vína. Strahovská viniceTato iniciativa dokazuje, co všechno může Praha nabídnout a proč stojí za to ji navštívit a navštěvovat,“ uvedl radní hl. m. Prahy Jan Wolf.

Projektu se účastní následující vinice: vinice svaté Kláry Botanické zahradě v Troji, vinice Vyšehradské kapituly a NKP Vyšehrad – Starého purkrabství, Vinice Salabka, vinice Grébovka, Svatováclavská vinice, vinice Pod Vyšehradem, Modřanská vinice, vinice Máchalka, vinice Albertov, vinice Baba a Strahovská vinice.

Více informací získáte na www.prazskevinice.cz, kde si také můžete stáhnout brožuru s mapou vinic.