Malým lesanem se na týden může stát žák z prvního stupně ZŠ. Pod vedením zkušených lesních pedagogů se v ekocentru Prales naučí leccos o přírodě – bude z něj indiánský stopař, naučí se orientovat v lese, pozná stromy i byliny, hlavně ty léčivé, a dozví se, jak to v divočině chodí.

Během tábora se prostě z městského dítěte stane malý zálesák, který na týden zapomene na televizi a počítače a na vlastní kůži si zkusí, jaké to je venku. A to, že se u toho ještě potká se svými vrstevníky a třeba si najde nové kamarády, je už jen příjemný bonus.

Co je lesní pedagogika?

Lesní pedagogika přibližuje návštěvníkům lesa lesní ekosystém, trvale udržitelné lesní hospodářství, smysl hospodaření v lesích a užitky, které les člověku přináší. Jejím základním principem je vnímání přírody všemi smysly, které zprostředkovávají speciálně vyškolení lesníci (lesníci s pedagogickými znalostmi a zkušenostmi) přímo na svém každodenním pracovišti - v konkrétním lese.

V některých evropských státech (Rakousko, Německo, Polsko nebo Lucembursko) je lesní pedagogika pevně ukotvena i v právních předpisech, u nás jde zatím o aktivity některých organizací. V Praze dětem kouzlo lesa představují právě vyškolení a certifikovaní pracovníci Lesů hlavního města Prahy.

Program tábora začíná každý den v 8:30 hodin a končí v 16:00 hodin.