Střídání Hradní stáže patří mezi nejvýznamnější zážitky návštěvníků Pražského hradu a je cílem mnoha turistů. A festival DrillFest je příležitostí vidět několik takových stráží na jednom místě.

Tvrdý výcvik

Ukáže se vám tak jedinečné mistrovství vojáků, za kterým se skrývají stovky hodin tvrdého výcviku. Své umění předvedou vojáci nejen z České republiky, ale i Maďarska, Polska, Rakouska, Slovenska a Slovinska. Letos poprvé vystoupí i exhibiční jednotka z Ukrajiny.

„Letošní ročník DrillFestu je specifický nejen tím, že se ho účastní nejvíce drill týmů v historii, ale i tím, že jeho čestnými hosty budou také velitelé posádek hlavních měst, kteří se v Praze účastní jubilejní 25. konference velitelů posádek hlavních měst,“ uvedl zástupce velitele posádky Praha podplukovník Ján Kotvas.

Zahájení

Program zahájí promenádním koncertem Vojenská hudba Olomouc. Hudebníci se představí i se svým zábavným programem - půjde o sestavenou směsici mnoha mezinárodně známých melodií v kombinaci s předpisovými a mnohdy tanečními krokovými variacemi.

Toto vystoupení sklidilo velký úspěch na mnoha festivalech vojenských hudeb v zahraničí.

Nové exhibiční vystoupení

Čestná stráž AČR zase předvede nové exhibiční vystoupení, které choreograficky připravil vedoucí praporčík 2. roty praporu Čestné stráže AČR nadrotmistr Otakar Málek.

Tato akce se koná pod záštitou prvního zástupce náčelníka Generálního štábu AČR generálmajora Jaromíra Zůny a radní hlavního města Prahy Hany Třeštíkové.

Při oficiálních akcích podobné exhibice lidé nemají příležitost vidět. Jen při zcela výjimečných, jakou je právě tento festival.