Slavnosti sv. Jana Nepomuckého se konají každoročně v předvečer svátku tohoto světce a patří k významným událostem Prahy.

Ve své době patřily k nejvelkolepějším oslavám, na které se od roku 1627 sjížděli poutníci ze všech možných koutů celé zeměkoule, aby uctili památku sv. Jana Nepomuckého a vyslechli hudbu z hladiny Vltavy. Na tradici barokních slavností se navázalo v roce 2009 obnovenými Svatojánskými slavnostmi.

Slavnosti Navalis

A tyto novodobé slavnosti mají každý rok svůj pevný program. Začíná se slavnostní mší v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, po ní projde procesí  přes Karlův most na Křižovnické náměstí a večer se rozezní barokní koncert na vodní hladině zakončený ohňostrojem.

Letošní rok se můžete těšit také na seskok parašutistů nebo plavbu otužilců.

Vltavu rozčeří gondoly

A kdo je sv. Jan Nepomucký? Mučedník katolické církve a jeden z českých zemských patronů je patronem mostů, rybářů, mlynářů, plavců a vůbec všech řemesel, které mají co do činění s vodou. A také je patronem všech gondoliérů a jedním z patronů Benátek.

Proto také do Prahy tradičně přijedou i gondoliéři právě z této italské metropole a vyplují na Vltavu se svými ozdobenými loděmi. Socha našeho světce je mimo jiné jedinou barokní sochou umístěnou přímo na břehu Grand Canalu v italských Benátkách.

Zažijte genia loci barokní Prahy a staňte se součástí Svatojánských slavnosti. Určitě si odnesete nezapomenutelný duchovní a kulturní zážitek.