Svatý Martin žil sice ve 4. století, ale dobrotu jeho srdce si lidé připomínají dodnes. V den jeho svátku - 11. listopadu - městy procházejí průvody, pořádají se svatomartinské hody. Krásný zvyk zavedli i skauti na Vyšehradě – průvod spojený s bohoslužbou, ale také historickým divadelním představením a dalšími atrakcemi.

Kdo byl svatý Martin

Svatý Martin se narodil roku 316 n. l. jako syn římského důstojníka, sám v 15 letech vstoupil do armády. Legenda říká, že jedné chladné temné noci uviděl na ulici polonahého žebráka, který ho žádal o almužnu. Martin ale peníze neměl, a protože chtěl žebráka alespoň ochránit před chladem, rozetnul svůj vojenský plášť na dvě poloviny a jednu mu daroval.

Následující noc se mu zjevil Kristus oblečený právě do této poloviny pláště. Pod vlivem zjevení přijal Martin na Velkou noc roku 339 křest a rozhodl se zasvětit svůj život Bohu, později se stal biskupem.

Jde o jednoho z mála světců, který nezemřel mučednickou smrtí. Je patronem vojáků, koní, jezdců, hus a vinařů a nejčastěji bývá zobrazován na koni s půlkou pláště a žebrákem.

Svatomartinské oslavy

V předvečer svátku svatého Martina se zapalovaly svatomartinské ohně a kolem chrámů zasvěcených sv. Martinovi procházely světelné průvody. Sloužily se slavnostní bohoslužby, rodiny se scházely u svatomartinské husy.

Na štědrost rytíře Martina se odvolávali koledníci, jak dokládá svatomartinská koleda ze 14. století, která zmiňuje i vykrmenou husí pečínku. Na hody se peklo zvláštní pečivo - svatomartinské rohlíky nebo podkovy, a na stolech se objevily i první džbánky mladého vína.

 

  • Informace najdete zde