Pracoviště představí svou činnosti a návštěvníci se budou moci přesvědčit, že to zdaleka není jen o předpovědi počasí. Budou mít možnost se seznámit s moderní technikou a přístroji na měření, které budou moci zároveň porovnat s přístroji kdysi používanými. A protože v letošním roce oslaví Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) 100 let měření, bude jistě takovéto srovnání současnosti a historie zajímavé.

Na Observatoři Praha – Libuš bude specialitou vypuštění meteorologického balónu s radiosondou.  V sídle ČHMÚ v Komořanech bude k vidění mobilní hydrometeorologická souprava OBLAK.

Akce začíná v 9.00 hodin, vstup posledních návštěvníků ve 14.00 hodin.