Vycházka bude zaměřena na proměny Vyšehradu po třicetileté válce, související s jeho postupnou přestavbou v pevnost, tvořící součást pražského barokního opevnění.

Účastníci se dozvědí, jak byla tato pevnost navržena a proč se nikdy aktivně při obraně Prahy neuplatnila. Seznámí se také s hrdinským příběhem tří Pražanů, kteří na poslední chvíli zabránili vyhození pevnosti do vzduchu francouzskými vojsky.

Začátek prohlídky v 18:00 hodin na Starém purkrabství.

Další vycházka je připravena na 25. července.

Vstupné: 120 Kč

Cena zahrnuje: vstup do Kasemat, Gorlice a kaple Panny Marie Šancové (běžně není přístupná veřejnosti).

Rezervace vstupenek na: pokladna@praha-vysehrad.cz