Návštěvníci budou mít příležitost zapojit se do interaktivního dětského programu lesní pedagogiky, zhlédnou a vyslechnou atraktivní vystoupení mysliveckých trubačů a vábičů jelenů a mohou pozorovat, jak s pomocí motorové pily vzniká dřevěná socha. Dospělí odhalí leccos z tajů pražských lesů, které Pražanům slouží nejen k rekreaci, ale také jako zelené plíce města.

Při akci se neformálně seznámíte i s úlohou lesníka a lesnictví v hlavním městě, ale i se zajímavostmi z lesnického výzkumu či provozu.

Uzavřením smlouvy byla na jedné straně oceněna dlouhodobá vysoká kvalita práce Lesů hl. m. Prahy při komplexní péči o lesy a městskou zeleň hlavního města a na druhé straně vysoká teoretická erudice a odbornost Fakulty lesnické a dřevařské ČZU, která nachází uplatnění nejen u lesů na území hlavního města. Za obě organizace budou přítomni děkan Fakulty lesnické a dřevařské ČZU prof. Ing. Marek Turčáni, Ph.D., a ředitel Lesů hl. m. Prahy Ing. Vladimír Krchov, Ph.D.