Je určen primárně pro studenty, kteří se zde naučí, jak si hledat práci, vyslechnou si odborníky, zúčastní se seminářů a naučí se leccos o udržitelném podnikání. Právě tomu je totiž veletrh věnován.

Co je udržitelné podnikání?

Udržitelné podnikání je takový způsob podnikání, který se neorientuje pouze na krátkodobý zisk, ale zohledňuje také principy dlouhodobé udržitelnosti a vychází ze zásad udržitelného rozvoje. Jeho základem je šetrnost k životnímu prostředí a to jak v lokálním, tak globálním měřítku.

Udržitelné podnikání se často zmiňuje v souvislosti se zemědělstvím, tedy se šetrným hospodařením s půdou. Princip jde ale využít ve všech oborech – stačí v době elektronických médií přestat tisknout papírové letáky a brožury, přemýšlet o obalových materiálech a recyklovat.

Nové zkušenosti a kontakty

Na akci, kterou pořádá Studio Alta, se studenti seznámí s firmami, které se těmto tématům věnují, své zástupce zde budou mít také neziskovky. Veletrh má mladým lidem také dát příležitost poznat se s lidmi, kteří již něco v jejich oboru dokázali, a vytvořit prostor pro účinný networking mezi mladými lidmi, firmami, neziskovými organizacemi i zájmovými spolky.