První zářijové týdny jsou z hlediska úrazů a nehod pro děti nejrizikovější, proto je tu akce, která bude především děti, ale i jejich rodiče, vzdělávat a pokusí se jim vštípit základní pravidla bezpečného chování při pohybu v dopravním provozu.

Dopravní výchova zábavně

V rámci čtyřdenní akce čekají na zájemce ukázky techniky a vybavení Integrovaného záchranného systému. Postupně se představí Hasičský záchranný sbor, Zdravotnická záchranná služba, Policie ČR, Dopravní policie, Městská policie, Armáda České republiky - Vojenská policie. Hlavním tématem celé akce je ale dopravní výchova zábavnou formou.

Pro školy i rodiny

Dopolední program je primárně určen mateřským školám a prvnímu stupni základních škol, odpolední program je pak určen zájmovým kroužkům a druhému stupni základních škol. Všichni budou moci využít dětské dopravní hřiště, které je provozováno ve spolupráci s Policií ČR anebo třeba trenažér nárazu.

Program V pohodě do školy je rovněž vhodný pro celé rodiny s dětmi a na své si tedy přijdou i dospělí, kteří se můžou těšit mimo jiné na soutěže v parkování, jízdy zručnosti v autě, na motocyklu, na kole či koloběžce, testovací jízdy nebo Jeep polygon.

 

Podívejte se na webové stránky: www.vpohodedoskoly.cz