Pražská informační služba každý měsíc chystá celou řadu procházek po Praze s odborným průvodcem – a před Vánocemi navíc pár těch, které jsou věnovány vánoční tematice.

Sváteční program začíná už v pátek 15. prosince, kdy se koná adventní setkání u Jezulátka, tedy prohlídka kostela Panny Marie Vítězné na Malé Straně, jenž je proslulý soškou Ježíška – Pražským Jezulátkem, které Praze věnovala Polyxena z Lobkovic. Do kláštera karmelitánů se soška dostala v roce 1628, kdy jim ji ovdovělá Polyxena věnovala se slovy: „Mějte ji v uctivosti a dobře se vám povede." Šlechtična si ji přivezla z rodného Španělska jako svatební dar od své matky, dvorní dámy španělské královny.

Během prohlídky se průvodkyně zaměří na historii sošky, s ní spjaté pověsti, rituál jejího oblékání, nebude chybět ani návštěva jejího malého muzea.

Na hrad i za betlémy

Ve čtvrtek 28. prosince máte šanci se mezi svátky trochu protáhnout. Koná se totiž vánoční vycházka ze Zadní Třebaně na Karlštejn. Kromě hradu je v karlštejnském podhradí k vidění Muzeum betlémů, v jehož expozici se nachází nejen betlémy vyřezávané, ale i pečené, tepané anebo třeba mechanické. Výlet je zhruba 4 kilometry dlouhý a do Zadní Třebaně se účastníci společně dopraví vlakem.

Neznámý betlém

O den později se koná prohlídka neogotického kostela sv.Antonína v Holešovicích, který o Vánocích krášlí Slovanský betlém. Ten byl ve 20. letech zakoupený právě pro tento chrám. A průvodkyně jeho příběh zájemcům 29. prosince přiblíží.  

Na Vyšehrad za pověstmi

Poslední akce spjatá s Vánocemi je Vyšehradská vánoční procházka, při které účastníci 30. prosince na Slavíně zavzpomínají na české velikány a vyslechnou si příběhy a pověsti s tímto místem spjaté. Neodmyslitelnou součástí je i návštěva kostela svatého Petra a Pavla a jeho jesliček.