Akci už tradičně pořádá ICEJ, Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém, které bylo založeno v roce 1980 jako výraz rozpoznání biblické důležitosti celého města Jeruzalém a jeho spjatosti s židovským lidem. Dnes reprezentuje miliony křesťanů, různé církve a denominace. Tato organizace chce být aktivním hlasem na poli usmíření mezi Židy, křesťany a Araby.

Křesťané proti antisemitismu

Projekt Kulturou proti antisemitismu vznikl v roce 2004. Organizátory k němu přivedla alarmující skutečnost, že počet útoků na Židy a židovská zařízení ve světě se v posledních letech neustále zvyšuje.

Situace se od té doby rozhodně nezlepšila. Naopak, Židé stále více čelí sofistikovaným novým formám protižidovských předsudků, které je obviňují z rasismu, srovnávají je s nacisty a zpochybňují legitimitu Státu Izrael.

Hlavním bodem je pochod

Protest proti nenávisti a násilí však nemůže být veden nenávistně a násilně. Proto akce vyjadřuje své naléhavé poselství pokojným a kultivovaným způsobem, tedy kulturním setkáním a následně mírovým pochodem městem, který vyrazí ve 14 hodin z náměstí Franze Kafky a projde ulicemi Josefova, tedy bývalého pražského Židovského města. 

Všichni jsme lidi

Na následném setkání ve Valdštejnské zahradě nazvaném Všichni jsme lidi promluví ministr kultury Daniel Herman, velvyslanec Státu Izrael, zástupce Senátu, radní hl. m. Prahy Jan Wolf a další hosté.

V dalším programu zahraje izraelské jazzové trio Tinshom a bvude uvedeno dramatické pásmo inspirované příběhy děvčat z pokoje číslo 28, ve kterém bude účinkovat herec Jan Potměšil.

Příběhy, na které se nesmí zapomenout

Hlavní historické téma letošního ročníku budou totiž právě "děvčata z pokoje 28" v Terezíně. A některá z nich se dokonce akce zúčastní. Podle organizátorů přijedou minimálně dvě - Evelina Merová a Judith Rosenzweig, která žije v Haifě.

Příběh dívek, které se sešly na jednom pokoji terezínského ghetta, je znám díky knižnímu zpracování. Jen patnáct z šedesáti, které obývaly pokoj 28, válku přežilo. A dodnes se schází. Dbají na to, aby vzpomínka na ně všechny žila dál.

 

Podívejte se na webové stránky: www.vsichnijsmelidi.cz