Kurátoři návštěvníkům dokazují, jak úžasná zvířata žijí i za našimi humny. Ve dvou prostorných voliérách nedaleko babiččina dvorečku v dolní části zoo se tak lze setkat s holuby doupňáky, dudky nebo zástupci sov a různými druhy zpěvných ptáků.

Ptačí voliéry představují klenoty naší přírody

A právě jako úvodní část projektu Příroda kolem nás vznikla soustava expozic v blízkosti Dětské zoo, tvořená dvěma voliérami, rybníkem a potokem. Ptačí voliéry jsou průchozí, tvoří je dřevěný zastřešený chodník pro návštěvníky, kteří jsou od vlastního prostoru pro zvířata odděleni jen zábradlím, a menší voliéra, do které mohou návštěvníci nahlížet z vnější strany.

První voliéra je zaměřená na biotop suché louky, najdete zde teplomilné druhy jako je mandelík, žluva hajní, strnad obecný, koroptev nebo linduška rudokrká. V menší samostatné voliéře jsou umístěny sovy pálené. Druhá voliéra představuje lesní prostředí - obývají ji dudek chocholatý, holub doupňák, drozd zpěvný.

V samostatné menší voliéře se nacházejí dvě sojky obecné a dvě straky obecné. V menší voliéře směřované k návštěvnické cestě jsou kulíšci nejmenší. Do voliér se nesmí vstupovat se psy a je třeba dbát na opatrnost a vždy pečlivě zavírat oboje dveře.

Součást většího projektu

Zoo Praha se projektem Příroda kolem nás snaží přiblížit svět zvířat, která jsou sice v naší přírodě běžná, pro mnohé z nás však neznámá či přehlížená - a to nezaslouženě.

Na několika místech v areálu zoo vznikají expozice, voliéry nebo celá území označená jednotným logem Příroda kolem nás. Ta poskytují útočiště pestré škále živočichů, kteří sem přirozeně patří - ať už je to suchá stráň s ještěrkami, mokřad s obojživelníky nebo mez či louka s různými druhy hmyzu. Jsou to zároveň území, kde se zoo snaží o tradiční způsob péče o krajinu bez používání mechanizace a chemických látek.