Radlická radiála představuje významnou část pražského dopravního skeletu, kde prodloužením Rozvadovské spojky propojuje Pražský a Městský okruh. Prostřednictvím pěti mimoúrovňových křižovatek (MÚK) je napojena na nižší místní komunikační síť (MÚK Bucharova, MÚK Řeporyjská, MÚK Butovice a MÚK Jinonice) a v MÚK Zlíchov je připojena na Městský okruh v prostoru Zlíchovského tunelu.

Zahájení výstavby je plánováno na rok 2019 a doba realizace se odhaduje na čtyři a půl roku. V rámci kompenzačních opatření připravuje Praha také sérii doprovodných projektů, které budou řešit širší návaznosti stavby v přilehlém městském parteru.

Hlavním přínosem Radlické radiály bude zklidnění povrchové dopravy, což zlepší životní prostředí v oblasti Jihozápadního města.

Více informací je k dispozici na: www.radlickaradiala.info.