Jedná se o tyto úseky uvedených komunikací:

  • uzavírka v parkovacím pruhu ve směru z centra v úseku Dětská – Solidarity a v úseku Turnovského – Malínská,
  • uzavírka v jízdním pruhu ve směru z centra v pravém přímém řadícím pruhu u smyčky TRAM „Černokostelecká“ (před čp. 3362/84) a v pravém pruhu za křižovatkou s ul. Dřevčická (před čp. 1180/98),
  • zábor v místě podélného parkování na komunikaci Saratovská (před čp. 1067/33).

Investorem akce je Česká telekomunikační infrastruktura a.s., zhotovitelem spol. TEMO - TELEKOMUNIKACE a.s.