Objízdné trasy:

  • ve směru Prosek po komunikacích: Kbelská – podjezd pod Mladoboleslavskou – okružní křižovatka Kbelská x Prosecká x Listova x Prosecká,
  • ve směru Kbely a Hloubětín po komunikacích: Prosecká – sjezd na Kbelskou v prostoru křížení s ulicí Letňanská.

Na příjezdových komunikacích jsou řidiči na dopravní opatření upozornění informačními tabulemi. 

Investorem této stavební akce je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., zhotovitelem spol. COLAS CZ, a.s.