Ve dnech 14. - 15. 4. – uzavírka dvou řadících pruhů (přímo a vlevo) před křižovatkou s ulicí Kodaňská. Oprava křižovatkového prostoru v části k ulici Kodaňská – přejezd přes tramvajové těleso uzavřen.

Vyznačena bude objízdná trasa: 28. pluku – Bělocerkevská.

Ve dnech 28. - 30. 4. - úplná uzavírka jízdního pásu v úseku Moskevská – Kodaňská, přejezd přes tramvajové těleso za zastávkou TRAM „Koh-i-noor bude uzavřen.

Vyznačena bude objízdná trasa: Moskevská – U vršovického hřbitova – U Slavie.

Investorem této stavební akce je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., zhotovitelem spol. PORR. a.s.