Vzhledem k dopravním komplikacím v prvních dnech opravy byl upraven dopravní režim v opravovaném úseku Wilsonovy ulice, kde řidiči aktuálně mohou jezdit dvěma jízdními pruhy.

„Řidiči přejíždí po vyfrézovaném úseku, projíždí tedy stavbou, proto je žádáme o zvýšenou opatrnost. V rámci zvýšení průjezdnosti jsme se ale rozhodli jim umožnit průjezd s omezením rychlosti,“ uvedl generální ředitel Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a. s., Petr Smolka. I další práce budou podle něj probíhat tak, aby byl provoz sváděn do jednoho pruhu pouze na nezbytně nutnou dobu s důrazem na práce o víkendech, kdy je provoz slabší. Uzavírání jízdních pruhů je nutné nejen z důvodu opravy povrchu při jeho odstraňování a pokládání nového, ale také při kontrole a opravách dilatačních spár na přemostěních.

Plánované dopravní uzavírky o víkendech:

  • v termínu 14. července objížďka s cílem „Holešovice“ po trase: Ke Štvanici, Těšnovský tunel, Nábřeží Ludvíka Svobody, Nové Mlýny, Lannova, Štefánikův most, nábřeží Kapitána Jaroše
  •  termínu od 21. do 22. července objížďka s cíli „Žižkov“, „Karlín“, „Masarykovo nádraží“ po trase: Wilsonova, Ke Štvanici, Křižíkova, Prvního Pluku (zde už jen s cíli „Žižkov“, „Masarykovo nádraží“)

 

Investorem akcí je Technická správa komunikací, hl. m. Praha, a. s., zhotoviteli spol.

STRABAG, a. s., Colas CZ, a. s. a Santech alfa s.r.o.