Práce budou probíhat po etapách, provoz na Štěrboholské spojce bude zachován. Obsluha čerpací stanice pohonných hmot MOL/areál OC Europark Štěrboholy bude zajištěna ve směru od ul. Ústřední/Nákupní. Výjezd na Štěrboholskou spojku od čerpací stanice zůstane otevřený.

1. etapa: 18. 3. – 7. 5.

  • práce na pravé polovině vozovky ve směru z centra, doprava bude vedena jedním jízdním pruhem mezi středním dělicím pásem, staveništěm a druhým pásem, který bude převeden do protisměrného jízdního pásu. Dále pak v protisměrném jízdním pásu zůstanou zachovány dva jízdní pruhy.
  • uzavření sjezdové rampy z Černokotelecké ulice -  objízdné trasy ve směru na Hradec Králové, Mladou Boleslav a Kolín:
  • osobní doprava bude směrována do ulice Ústřední s nájezdem na ul. Štěrboholská spojka z ul. Národních hrdinů,
  • nákladní doprava do ulice Průmyslová a dále po trase Kbelská – Novopacká – Pražský okruh (směr Hradec Králové, Mladá Boleslav) a Kbelská – Kolbenova – Chlumecká – Pražský okruh (směr Kolín).

2. a 3. etapa: 8. 5. – srpen

  • práce na pravé polovině vozovky ve směru z centra, provoz bude zachován dvěma jízdními pruhy pro každý směr jízdy.

Investorem opravy je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., zhotovitelem spol. STRABAG a.s.