V první etapě bude uzavřen úsek U Skalky, Cafourkova (za křižovatkou s ulicí Dolákova včetně křižovatky). Objízdná trasa bude vedena přes ulici Dolákova, Kusého a Na Bendovce.

Investorem stavební akce je Technická správa komunikací hlavního města Prahy, a.s., zhotovitelem společnost Porr, a.s.