Objízdná trasa povede po komunikacích: nábřeží Kpt. Jaroše a Dukelských hrdinů.

Od 11. února do 22. února bude přerušen provoz tramvají v úsecích Strossmayerovo náměstí – Vltavská – Dělnická (pouze v uvedeném směru) a Těšnov – Vltavská (obousměrně). Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s.

Investorem této stavební akce je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., zhotovitelem společnost HOCHTIEF CZ, a.s.