► 1. etapa: 29. 8. – 30. 9.

Uzavřen bude úsek zasahující do křižovatky K Horkám x Selská.

 

► 2. etapa: 1. 10. – 30. 10.

Uzavřen bude úsek navazující (k autobusové zastávce „Hostivařské náměstí").

 

Autobusová zastávka „Hostivařské náměstí“ (pro oba směry) bude přemístěna do prostoru Hostivařského náměstí.

 

V obou etapách bude provoz řízen kyvadlově prostřednictvím světelného signalizačního zařízení.

 

Investorem této stavební akce je Pražská vodohospodářská společnost, a.s., zhotovitelem spol. Subterra, a.s.