Doprava bude odkloněna po objízdných trasách:

  • ve směru z centra (od Smíchova) po komunikacích: Radlická – Kartouzská – Plzeňská – Bucharova – Radlická.
  • ve směru do centra (na Smíchov) po komunikacích: Jeremiášova – Bucharova – Plzeňská – Vrchlického – Duškova – Mozartova – Plzeňská – Radlická.

Investorem stavby je spol. Radlice Rozvojová, a.s., zhotovitelem spol. HOCHTIEF CZ a.s.