Uvedené uzavírky budou mít výrazný dopad do plynulosti provozu na komunikační síti. Objízdné trasy nelze řešit jinak než objetím celé oblasti přes Bohdalec a Vršovice nebo přes Průmyslovou a Rabakovskou, případně Černokosteleckou. Změna dopravního režimu a vedení objízdných tras jak pro směr Hostivař, tak pro směr Strašnice, jsou vyznačeny v přiložené mapce.

Změny v MHD

V uvedeném termínu bude obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Nádraží Strašnice – Nádraží Hostivař a ke změnám ve vedení autobusových linek.

V trase Strašnická – Nádraží Strašnice – Korytná – Zahradní Město – Centrum Zahradní Město – Nádraží Hostivař bude zavedena náhradní autobusová doprava (v denním provozu linka číslo X26 a v nočním provozu linka číslo X99).

Podrobnosti ke změnám jsou k dispozici na stránkách Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s.

Investorem této stavební akce je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, zhotovitelem spol. Metrostav, a.s.

Příloha: Mapka – vedení objízdných tras