Objížďka ve směru z centra do Ankarské povede po trase: Bělohorská – v úrovni křižovatky Bělohorská x Slezanů do protisměru přes tramvajový přejezd – Bělohorská (do centra) – vlevo Ankarská.

Od 12. do 20. srpna 2019 bude uzavírka pokračovat. Uzavřeny budou řadící pruhy v Ankarské,

doprava v Bělohorské ve směru z centra bude zachována v levém pruhu a v Ankarské

převedena do protisměru při zachování 1 x 1 jízdní pruh.

Investorem rekonstrukce je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., zhotovitelem spol. STRABAG a.s.