Ve směru od Štefánikova mostu je doprava vedena po kolejích a v opačném směru je provoz sveden do jednoho jízdního pruhu.

Důvodem tohoto dopravního opatření je pokračování rekonstrukce z roku 2017, jehož součástí je úprava odvodnění komunikace a oprava vozovky. Práce budou probíhat po etapách v rozsahu 850 m2.

Investorem této stavební akce je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., zhotovitelem spol. SYNER s r. o.