V době uzavírek povede objízdná trasa pro automobilovou dopravu po komunikacích Vršovická – Moskevská.

A také dojde ke změnám trasy a zastávek autobusových linek MHD číslo 135, 136, 150, 213 a 913. Podrobnosti jsou k dispozici na stránkách Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s.

Investorem této stavební akce je Správa železniční dopravní cesty, zhotovitelem spol. Metrostav, a.s.