Etapy a dopravní opatření:

  •  1. etapa: 18. – 31. března: úplná uzavírka jízdního pásu komunikace Vršovická v úseku Moskevská – Minská ve směru do centra;
  •  2. etapa: 1. dubna – 5. května: úplná uzavírka komunikace Vršovická v úseku Moskevská – Minská (směr centrum) a Na louži – Moskevská (směr z centra).

Objízdná trasa pro všechna vozidla, včetně BUSu MHD, povede po komunikacích: Moskevská – Minská.

Autobusová zastávka MHD „Čechovo náměstí“ pro směr centrum bude přesunuta do ulice Tolstého.

Investorem této stavební akce je Pražská vodohospodářská společnost, a.s., zhotovitelem spol. Metrostav, a.s.