I po 25. listopadu budou v okolí probíhat dokončovací práce, a to především dodláždění chodníků, úpravy osvětlení a podobně. S uvedením ulice do provozu se také vrátí zóny placeného stání, a to od pondělí 26. listopadu. Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) upozorňuje řidiče, kteří dosud využívají k parkování jízdní pruh, aby včas přeparkovali, jinak riskují odtah.

V rámci rekonstrukce se změnilo uspořádání celé Husitské ulice. Důraz TSK kladla především na vyšší bezpečnost chodců – nové přechody mají dělicí ostrůvek a nové přisvětlení, upraveny jsou také zálivy zastávek autobusů. Součástí je i úprava stávajících křižovatek, kompletního odvodnění komunikace a instalace nového veřejného osvětlení. Pokud jde o parkování, nechala TSK vytvořit zálivy z žulové dlažby se shodnou výškou v úrovni vozovky a parkovací pruhy pro parkování rezidentů, abonentů a pro návštěvnická stání.