Automobilová doprava

Praha se jako každá metropole potýká s nárůstem individuální automobilové dopravy, snahou omezit ve městě ekologickou zátěž a nedostatkem parkovacích míst. Proto se automobil doporučuje jen při jízdě na delší vzdálenosti a mimo město.

 

Cestování po Praze

Přímo centrem metropole vede severojižní magistrála, která plynule navazuje na dálnici D1 a pokračuje k dálnici D8. Právě magistrála (často ale i úseky městského okruhu jako Jižní spojka nebo Barrandovský most) a k ní přilehlé komunikace jsou místa, kde se nejčastěji dostanete do dopravní zácpy – v ranní nebo odpolední špičce jsou téměř pravidlem. Doporučujeme pomocí internetového vyhledávače nebo automobilové navigace zvolit alternativní cestu.

Pokud se vydáte autem po Praze, doporučujeme, abyste si nejprve zjistili hustotu provozu v jednotlivých místech prostřednictvím  kamerového systému města . Vyjma pravidelně aktualizovaných záběrů a informací o hustotě provozu se zde dozvíte o dopravních omezeních na území hl. m. Prahy a o úsecích měření rychlosti.

V zimních měsících varuje před námrazami stránka TSK Praha s  meteočidly, která uvádějí teplotu a rizika na vozovce ve vybraných místech města.

 

Parkování v Praze

Jestliže vjíždíte do Prahy ráno v době dopravní špičky, tedy mezi 7:30 až 9:30, je nutné počítat s výrazným zdržením. Proto je vhodné využít parkoviště P+R, kde je možné vůz nechat po celý den za 20 Kč. Některá parkoviště P+R jsou umístěna přímo na konečných metra, další pak v klíčových místech výhodných pro řidiče. Aktuální seznam a také obsazenost parkovišť najdete  zde.

Alternativou parkování mohou být i placená parkoviště a garáže.

Nejen kvůli časové náročnosti při cestě automobilem, ale i omezeným možnostem parkování hlavní město doporučuje pro pohyb v Praze městskou hromadnou dopravu.

 

Zóny placeného stání

V části města jako návštěvníci nenajdete volnou parkovací plochu. Na komunikacích, kde je modrý parkovací pruh, jsou místa vyhrazena pouze pro rezidenty či abonenty s platným parkovacím oprávněním. Tzv. modré parkovací zóny jsou na území městských částí Praha 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 16 a 22. V některých lokalitách Prahy jsou i fialové a oranžové parkovací pruhy. Fialové jsou určeny pro parkování držitelů parkovacího oprávnění, ostatní zde mohou parkovat maximálně 24 hodin, a to po zaplacení parkovného buďto přes parkovací automaty nebo webovou aplikaci. V oranžových zónách pak mohou parkovat maximálně tři hodiny všichni motoristé, a to jen po platbě v parkovacím automatu nebo přes virtuální parkovací hodiny (webová aplikace). Cena parkování je obvykle 40 korun za hodinu, je možné parkování i po dobu kratší min. 30, resp. 15 minut. Aktuální informace i mapy placeného stání naleznete na webové stránce Parkuj v klidu. Další městské části o zavedení placeného rezidenčního parkování ještě uvažují.

 

Pokuty a odtažená vozidla

Parkováním na nepovolených místech anebo bez chybějícího povolení v rezidenčních zónách se vystavujete riziku odtažení vozidla a při parkování na placených zónách bez zaplacení pak tzv. botičce a následné pokutě.

Zjistit, zda vám byl odtažen vůz, můžete přes  internetový dotazník či přímo na telefonní lince městské policie 156.

Další nebezpečí pokuty hrozí řidiči v případě, že nechá vůz zaparkovaný v ulici, kde probíhá blokové čištění ulic. Aplikaci, ve které si můžete nalézt termíny čištění ulic na aktuální rok dle jednotlivých ulic, naleznete  zde.

 

Městský a Pražský okruh

Významnou úlohu v pražské dopravě má rychlostní silnice R1, nazývaná také Pražský okruh, a také městský okruh.

Pražský okruh je nedokončený prstenec kolem západně-jihovýchodních hranic hlavního města propojující dálnici D1 s možností odbočit na D5 a R6. V současnosti 40 km úsek tak nabízí snadnou cestu z Brna do Plzně anebo na ruzyňské letiště bez nutnosti zajíždět do centra hlavního města.

Městský okruh je pražskou vnitřní silniční komunikací spojující od severu Břevnov se Smíchovem, Zbraslaví a Spořilovem a návazností na další silniční úseky včetně dálnice D1. Okruh lze využít při cestování mimo vnitřní městské části.

 

Dopravní spojení s Prahou

Jako hlavní silniční uzel České republiky je Praha propojena dálniční sítí s dalšími českými a evropskými městy.

Nejdůležitější jsou dálnice D1 vedoucí přes Brno do Ostravy (s návazností na České Budějovice, Vídeň nebo Bratislavu), dálnice D5 spojující Prahu s Plzní, dálnice D8 směrem na Ústí nad Labem a dálnice D11 na Hradec Králové.

Bezproblémová je také cesta směrem na Příbram po rychlostí silnici R4, částečně zprovozněné R6 do Karlových Varů (a dále do Německa), R7 na Chomutov a R10 přes Mladou Boleslav do Turnova.