1. Částečná uzavírka tunelových staveb v termínech:

od 4. 1. do 8. 1. do 6:00 hodin levá tunelová trouba tunelu Cholupice

od 11. 1. od 21:00 hodin do 13. 1. do 21:00 hodin pravá tunelová trouba tunelu Cholupice

od 25. 1. od 21:00 hodin do 29. 1. do 6:00 hodin pravá tunelová trouba tunelu Lochkov

od 1. 2. od 21:00 hodin do 3. 2. do 21:00 hodin levá tunelová trouba tunelu Lochkov

V průběhu částečných uzavírek bude vždy v obousměrném provozu druhá tunelová trouba.

2. Úplná uzavírka tunelových staveb v termínech:

od 13. 1. od 21:00 hodin do 16. 1. do 4:00 hodin tunel Cholupice (obě tunelové trouby)

od 3. 2. od 21:00 hodin do 6. 2. do 4:00 hodin tunel Lochkov (obě tunelové trouby)

K úplné uzavírce komunikace Pražský okruh (dálnice D0) dojde v těchto úsecích:

  • mimoúrovňová křižovatka Vestec (EXIT 3) – mimoúrovňová křižovatka Zbraslav (EXIT 10)
  • mimoúrovňová křižovatka Zbraslav (EXIT 10) – mimoúrovňová křižovatka Lochkov (EXIT 15)

Vedení objízdných tras je uvedeno v příloze.