Sobota 22. dubna: 15:00 – 22:00 hodin - bude uzavřen odstavný pruh směr centrum v délce cca 150 m, doprava bude vedena ve stávajících pruzích.

Neděle 23. dubna: 7:00 – 12:00 hodin - bude uzavřen levý jízdní pruh ve směru z centra v délce cca 150 m, doprava bude vedena v pravém jízdním pruhu.

Investorem stavební akce je spol. STRABAG, a.s., zhotovitelem spol. DISK, s.r.o.