Podle postupu prací budou uzavírány jednotlivé jízdní pruhy, doprava bude vedena po zbylé části komunikace, zachován bude vždy jeden jízdní pruh ve směru do centra.

Od 29. dubna do 1. května (včetně) bude komunikace ve směru do centra uzavřena, doprava bude převedena do protisměru, kde bude zajištěn pro každý směr provoz jedním jízdním pruhem. 

Doprava na letiště a Horoměřice ve směru od Kladna bude vedena pro vyznačené objízdné trase: exit 3 z D7 - V Kněžívce - Ke Kopanině – Aviatická.

Od 2. do 4. května (včetně) bude uzavřena sjízdná rampa z Lipské ulice na Letiště Václava Havla ve směru od Kladna, doprava bude vedena po vyznačené objízdné trase: exit 3 z D7 - V Kněžívce - Ke Kopanině – Aviatická.

Investorem rekonstrukce je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, zhotovitelem spol. Dálniční stavby Praha, a.s.