V 1. etapě, která bude trvat od 16. října do 4. listopadu, budou práce zahrnovat omezení jednoho pruhu silnice ve směru z centra. Ve druhé etapě v termínu od 5. listopadu do 24. listopadu se bude omezení týkat naopak směru do centra.

Provoz bude po celou dobu omezení veden obousměrně po neuzavřeném jízdním pásu. Objízdná trasa povede v druhé etapě ulicí K Ládví, po komunikaci NN4668 a ulicí Dopraváků.

Investorem údržby komunikace je Technická správa komunikací a zhotovitelem společnost COLAS CZ, a.s.