V prostoru zastávky autobusu Bělocerkevská ve směru do ulice Ruská bude od 9. října do 28. října omezen pravý jízdní pruh a levá polovina chodníku. Důvodem je oprava vozovky a chodníku v zastávce a jejím okolí.

Investorem je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., a zhotovitelem společnost Čermák a Hrachovec, a.s.