Objízdné trasy pro individuální automobilovou dopravu:

  • směr Žižkov: Rohanské nábřeží, Těšnovský tunel, Holbova, Klimentská, Wilsonova, Seifertova;
  • směr Florenc: Seifertova, Wolsonova, Ke Štvanici.

Objízdné trasy pro MHD:

  • směr Žižkov: Křižíkova, Na Florenci, Havlíčkova, Hybernská, Seifertova;
  • směr Florenc: Husitská, Trocnovská, Prvního pluku, Pernerova, Peckova, Karlínské náměstí, Sokolovská, Ke Štvanici.

Změny MHD se týkají provozu autobusových linek č. 135, 207, 908 a 909. Podrobnosti jsou k dispozici na stránkách Dopravního podniku hl. m. Prahy: http://www.dpp.cz/omezeni-dopravy/docasna-zmena-trasy-a-zastavek-pro-linky-cislo-135-207-908-a-909/.

Investorem rekonstrukce Negrelliho viaduktu je Správa železniční dopravní cesty, zhotovitelem spol. HOCHTIEF CZ, a.s.