Ve směru na Prahu 2 bude provoz veden jedním jízdním pruhem, jízdní pruh na Prahu 4 bude uzavřen a objížďka povede po těchto komunikacích: Na Folimance, Rejskova, Sarajevská, Pod Karlovem, Bělehradská.

Investorem stavební akce je spol. Pražská plynárenská Distribuce, a. s., zhotovitelem spol. Pražská plynárenská Servis distribuce, a. s.