Důvodem je oprava povrchu komunikace, pro provoz zůstane jeden jízdní pruh.

Investorem akce je Technická správa komunikací, hl. m. Praha, a. s., zhotovitelem spol. COLAS CZ, a.s.