Objížďka za uzavřený úsek povede:

  • po trase Kodaňská – Kavkazská – Altajská  - mimo nákladní automobily nad 3,5 t,
  • po trase Kodaňská – Kavkazská – Moskevská - včetně nákladních automobilů nad 3,5 t.

Obsluha ulice Archangelské - z ulice Kavkazské.

Investorem této stavební akce je Pražská vodohospodářská společnost, a. s.