„Toto opatření považuji za neskutečně sobeckou aktivitu vedení městské části Praha 7, která poškodí desetitisíce Pražanů z okolních městských částí. Dopadem opatření je totiž to, že všichni obyvatelé Bohnic, Čimic, Kobylis, ale i mnozí jiní, budou muset při cestě do centra využít Zenklovu ulici, která tento nápor kapacitně nezvládne. Namísto rovnoměrného rozložení dopravní zátěže Praha 7 zvýhodnila jednu část obyvatel na úkor mnohem většího množství další. To považuji za absolutně nepřijatelné,“ řekl náměstek pražské primátorky pro dopravu, sport a volný čas Petr Dolínek. Ten již obdržel žádost sousední městské části Praha 8, adresovanou primárně magistrátnímu odboru dopravních agend jako nadřízenému orgánu, aby bylo zmíněné opatření neprodleně odstraněno. „Tuto žádost naprosto chápu a jednoznačně ji podporuji. Žádný Pražan nesmí požívat speciálních výhod na úkor spoluobčanů,“ dodal Dolínek.