Vyřízení žádostí má na starosti Martin Říha z oddělení rozvoje a organizace dopravy. Lístky bude možné vracet od 1. 2. 2018 po předchozí telefonické domluvě na telefonním čísle 236 002 138.

„Lidé si předplatili možnost parkování, ale neparkovali, takže je logické a správné, aby jim město vrátilo peníze zpátky. Praze vrácením nevznikne žádná škoda,“ řekl náměstek primátorky a radní pro dopravu Petr Dolínek.

Nárok na náhradu za nepoužité lístky mají fyzické i právnické osoby. Pokud nevrací parkovací lístky přímo žadatel, nebo osoba oprávněná jednat za firmu, je potřeba, aby osoba, která vrácení žádá, byla k tomuto úkonu zplnomocněna. Vrácení částky bude provedeno pouze převodem na účet, který žadatel uvede. Pokud bude žadatel zastoupen na základě plné moci, musí být číslo účtu uvedeno v této plné moci.

Ideální je, pokud řidiči doloží doklad o koupi lístků. Pokud doklad nemají, musí pracovníci magistrátu provést kontrolu jejich pravosti.

Nelze vracet parkovací lístky, které jsou poškozené (neúplné lísky, roztržené, s odřenými políčky, atd. nebo které mají na zadní straně vyznačeno omezení data použitelnosti. Náhrada nenáleží ani za parkovací lístky desetihodinové, které byly použitelné od roku 2008 do roku 2016.

Městská rada schválila ukončení stíracích lístků na konci dubna předloňského roku (2016). Od té doby je tato informace uveřejněna ve všech výdejnách, na webu Prahy, v médiích i na úřední desce. Zaměstnanci výdejen navíc na tuto skutečnost poukazují i při prodeji. Lístky, které se prodávají od července loňského roku, na sobě mají předtisk s koncem planosti.

Více informací o systému zón placeného stání na webu parkujvklidu.cz.

Příloha: