Všechny tři tunely Tunelového Komplexu Blanka byly uzavřeny v sedm hodin večer. Technici od té doby pracují na odstranění závady, která se týká bezpečnostních systémů. Poruchu se zatím bohužel nepodařilo odstranit, proto zůstávají Bubenečský, Dejvický a Brusnický tunel i nadále uzavřeny.

Řidiči mohou využít objízdné trasy po povrchových komunikacích jako při pravidelných nočních uzavírkách: Patočkova, Milady Horákové, Veletržní, Dukelských hrdinů, U Výstaviště, Partyzánská, Trojský most. Jízda automobilem po Praze však zejména v ranních hodinách nebude bez komplikací.

V ranní špičce lze ale očekávat silnou intenzitu provozu a tvoření kolon. Doporučujeme vyhnout se, pokud možno, této trase a ještě lépe využít k cestám po Praze městské hromadné dopravy.

Prosíme řidiče o pochopení situace a žádáme je, aby věnovali pozornost dočasnému dopravnímu značení, informacím na světelných tabulích na komunikacích a respektovali pokyny dopravní policie a městských strážníků.

O vývoji situace a dopravních opatřeních budeme společně s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy a policí průběžně informovat.