Práce budou probíhat po etapách mezi křižovatkou s ulicí Trocnovská a Tachovským náměstím, předpoklad ukončení je konec listopadu 2018. V rekonstruovaném úseku bude komunikace pro dopravu uzavřena, umožněn bude pouze pěší provoz a zajištěny vstupy do objektů.

 

Objízdné trasy:

► ve směru do centra: Koněvova – Pod Krejcárkem – Pod Plynojemem – U Rustonky – Rohanské nábř. – Těšnovský tunel – Holbova – Klimentská – Wilsonova

► ve směru z centra: Wilsonova – Ke Štvanici – Rohanské nábř. – U Rustonky – Pod Plynojemem – Pod Krejcárkem - Koněvova

 

Rozdělení stavby na etapy:

1. etapa - Trocnovská (mimo křižovatku) – Orebitská (vč. Křižovatky, předpoklad realizace cca 2 měsíce)

2. etapa - Orebitská (za křižovatkou) – Jeronýmova (vč. Křižovatky, předpoklad realizace cca 2 měsíce)

3. etapa - Jeronýmova – za křižovatku s ul. Prokopova (polovina úseku Prokopova – Chlumova, předpoklad realizace cca 4 měsíce)

4. etapa - uzavírka křižovatky Trocnovská x Husitská (termín bude určen)

Investorem této stavební akce je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, zhotovitelem společnost COLAS, a.s.


Příloha: Informace o změnách v MHD v souvislosti s rekonstrukcí Husitské ulice.