Do začátku října hotovo

Prostory mezi piloty se kompletně opraví, a to vložením drenáže, nopové folie, polystyrenu, které zamezí zamrzání vody a možnému poškození stěn. V plánu je provedení nové betonové konstrukce v místě mezi piloty a napojení nového odvodnění do stávajících uličních vpustí. Oprava má být dokončena do 7. října 2014. Práce jsou součástí pravidelné údržby.

Omezení jen částečné

„Doprava v tunelu bude omezena jen částečně. Dotkne se to zejména omezení rychlosti v obou směrech a uzavírky části jízdních pruhů na vjezdové a výjezdové rampě, dále bude doprava vedena po zbylé části komunikace. Na vjezdu do tunelu budou zachovány dva jízdní pruhy a na výjezdu z tunelu ve směru do centra bude zachován jeden jízdní pruh,“ řekl Ladislav Pivec, šéf TSK.

Strahovský tunel je důležitou částí pražského Městského okruhu, je dlouhý 2004 m, z toho ražená část má délku 1544 m. Tunel vede ze Smíchova pod Břevnovem (pod Strahovským stadionem) a vyúsťuje na hranici čtvrtí Břevnov a Střešovice. Uvnitř ho tvoří dva tubusy, každý má dva 3,5 m široké jízdní pruhy.