Na ulici Přátelství již několik měsíců společnost EUROVIA CS provádí rozsáhlou rekonstrukci vozovky. Během čtvrté etapy prací ve zmíněném úseku však narazila na závažné vady v konstrukci podkladních vrstev a podloží komunikace. Bude nutné provést další opravy, které budou zahrnovat rozsáhlé sanace a kompletní výměnu podkladních vrstev v daném úseku.

Objízdné trasy

Řidiči mířící z Prahy se budou moci do Říčan dostat po vyznačené objížďce po ulici K Uhříněvsi do Kolovrat ulicí V Kuťatech.

Změny se dotknou i autobusových linek PID 226, 227, 364, 381, 382, 383, 387 a 959, podrobné informace jsou k dispozici na: http://www.dpp.cz/omezeni-dopravy/docasna-zmena-trasy-a-zastavek-pro-linky-cislo-226-227-a-364/ .

Nákladním vozidlům, kromě vozidel dopravní obsluhy, bude do ulice V Kuťatech zakázán vjezd.

Objížďka, po které doposud přijížděli řidiči z Říčan do Prahy, se nezmění.

K nemovitostem stojícím podél ulice Přátelství se místní obyvatelé dostanou pešky po chodníku vedoucím od kruhového objezdu. Po dohodě na místě s odpovědným zástupcem stavby budou také moci přijet k vlastní nemovitosti autem přes staveniště ve směru od křižovatky s ulicí K Říčanům.

Popis prací

Rekonstrukce ulice Přátelství probíhá od března 2017. Jejím cílem je rozšíření vozovky zhruba o 1 m na obě strany na normovou šířku 9,5 m. V místě je prováděna sanace podloží a kompletně nová konstrukce podkladních vrstev vymezených betonovým obrubníkem. Poté následuje odfrézování staré asfaltové vrstvy a položení vrstvy nové. Tu na závěr pokryje vrstva speciálního tichého asfaltu. Tyto úpravy budou nyní v důsledku nově objevených vad v úseku K Říčanům – K Netlukám ještě rozšířeny.

„Pevně doufáme, že se nám podaří provést úpravy vozovky v co nejkratším možném čase, a že nás již nic nového nepřekvapí. Mimořádné práce by plánovaný termín dokončení poslední etapy celé rekonstrukce neměly ovlivnit,“uvedla Iveta Štočková, tisková mluvčí EUROVIA CS.

Investorem rekonstrukce je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., zhotovitelem spol. EUROVIA CS.