Dnem 1. července 2001 došlo k převodu evidence motorových vozidel z Policie ČR na okresní úřady. Od té doby Magistrát hl. m. Prahy vede registr silničních vozidel (RSV) v odboru dopravně správních agend (DSA).

Dne 1. ledna 2003 došlo k zániku okresních úřadů, jejich některá činnost přešla do krajů a jiná do správních obvodů obcí s rozšířenou působností (ORP). V hl. m. Praze však z hlediska RSV nedošlo k zásadním změnám a proto i nadále odbor dopravně správních agend (DSA) podává informace za hl. m. Prahu.

Datem 6. října 2003 byla nainstalována nová verze programu RSV, která prováděla výpočet dle číselníku typů, což změnilo počet provozovaných vozidel v hl. m. Praze. Tím se ovšem změnila filozofie výpočtu evidovaných vozidel. V této aplikaci programu byl k dispozici algoritmus pro výpočet provozovaných vozidel, kterým bylo zjištěno o cca  130 000 (méně!) provozovaných vozidel oproti předchozímu stavu. Proto jsou v tabulce "Počet provozovaných vozidel v letech 2001 - 2010"  tato čísla odlišena červeně.

Od 31. března 2008 byla nainstalována nová verze programu RSV, kterou jak je vidět i z dolní tabulky,  se výpočet vozidel vrátil na původní hodnoty před 6.10.2003. Čísla, která jsou v tomto přehledu použita, odpovídají současným možnostem výpočetní techniky a jejího programového vybavení na úrovni regionálního registru. Proto se číselné hodnoty od této doby vrátily k původnímu barevnému provedení.

Od 1.5.2012 došlo k přejmenování odboru dopravně správních agend (DSA) na odbor dopravně správních činností (DSC). Struktura statistik se zatím do 30.6.2012 nemění.

Od 9.7.2012 je v provozu  nový centrální registr vozidel (CRV).  V této aplikaci není zatím statistika, teprve se připravuje.

Počet provozovaných vozidel v letech 2001 - 2017 v hl. m. Praze*

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Leden 798598 832468 844997 782307 794704 809643 821432 842975 972670  986750 1002094 1024624 978205 928912 968023 1016921 1114715
Únor 812181 832356 850709 781447 795766 810355 822057 843687 971642 987096 1002425 1026199 905878 930416 952007 1019495 1119695
Březen 814799 833112 844329 782482 797317 811371 823280 945076 973860 988138 1005399 1028997 705564 932839 961015 1026108 1126388
Duben 820214 834106 847823 783439 798717 812175 825360 950836 973151 989083 1007872 1031148 910300 936117 969214 1032143  
Květen 821668 833192 853480 784197 800275 814448 828011 955698 974957 991152 1010170 1033418 913173 938805 976399 0  
Červen 825185 832008 858343 785760 801723 816120 831199 960094 977466 993794 1012765 1036844 916452 942366 986668 0  
Červenec 826017 835499 861778 789596 803654 817534 833751 965662 979699 994937 1015509 0 918690 945684 992465 1051967  
Srpen 828309 832676 862721 791161 805189 818564 835500 969188 981358 995992 1017102 0 920332 948059 997046 1051985  
Září 829328 834933 860132 791632 806042 819313 837029 972532 982574 997341 1019361 0 922354 950945 998710 1063299  
Říjen 830585 836849 714662 792142 807560 820126 838796 975118 983596 999170 1021151 0 924833 954193 1004786 1067006  
Listopad 829573 838444 713418 791893 808382 820836 840035 975913 984845 1000428 1022647 974082 926691 957080 1012469 1074025  
Prosinec 832057 840293 712636 793300 808921 821249 842150 976674 985928 1001898 1024008 976921 927815 958721 1014335 1077476  

* Údaje do června 2012 ve starém reg. vozidel; nový registr vozidel od července 2012: údaje za měsíce červenec - říjen 2012 - nebyly z CRV dodány), od listopadu 2012 jsou údaje z nového Centrálního registru vozidel - CRV

Od roku 2004 se provádí statistika vozidel na základě  nové verze programu, čímž jak uvedeno shora, se změnila celá filozofie této statistiky a byla proto vytvořena  tabulka nová, v níž jsou údaje průběžně doplňovány  dle druhu.

Statistika evidovaných vozidel 2016 v hl. m. Praze

Název Kategorie  leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
Název a kategorie L1  2607 2606 2608 2608 0 0 2628 0 0 0 0 0
viz.příloha č.5 k Vyhlášce 343/2014 Sb. L2  45 45 45 45 0 0 46 0 0 0 0 0
  L3  54982 54981 54981 54968 0 0 54975 0 0 0 0 0
  L4  531 532 531 531 0 0 527 0 0 0 0 0
  L5  329 329 328 327 0 0 331 0 0 0 0 0
  M1  1120309 1126483 1134654 1142197 0 0 1168560 0 0 0 0 0
  M2  1069 1073 1074 1079 0 0 1093 0 0 0 0 0
  M3  5496 5522 5577 5623 0 0 5729 0 0 0 0 0
  N1  115020 115350 115631 116000 0 0 117166 0 0 0 0 0
  N2  19644 19717 19783 19841 0 0 20041 0 0 0 0 0
  N3  32995 33220 33467 33627 0 0 34343 0 0 0 0 0
  O1  54505 54600 54728 54940 0 0 55603 0 0 0 0 0
  O2  14721 14820 14904 15025 0 0 15388 0 0 0 0 0
  O3  2049 2058 2053 2050 0 0 2067 0 0 0 0 0
  O4  18727 18871 18994 19086 0 0 19503 0 0 0 0 0
  4157 4141 4130 4116 0 0 4077 0 0 0 0 0
  PT  7 7 7 8 0 0 8 0 0 0 0 0
  599 605 605 605 0 0 603 0 0 0 0 0
  NT 3 3 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0
  LA  6370 6371 6371 6351 0 0 6324 0 0 0 0 0
  LB  137 139 140 143 0 0 142 0 0 0 0 0
  LC  25791 25817 25831 25902 0 0 25969 0 0 0 0 0
  LD  24 25 25 25 0 0 26 0 0 0 0 0
  LE  3761 3763 3767 3770 0 0 3732 0 0 0 0 0
  LM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  OT  48 48 48 48 0 0 49 0 0 0 0 0
  T1  1443 1458 1473 1484 0 0 1519 0 0 0 0 0
  T2  412 415 416 415 0 0 429 0 0 0 0 0
  T3  25 25 26 27 0 0 27 0 0 0 0 0
  T4  28 28 28 29 0 0 34 0 0 0 0 0
  SS  3268 3291 3317 3325 0 0 3464 0 0 0 0 0
  SP  35 35 35 35 0 0 35 0 0 0 0 0
  M1G  28004 28349 28720 29155 0 0 30371 0 0 0 0 0
  N1G 8779 8813 8858 8877 0 0 8994 0 0 0 0 0
  N2G  170 176 175 184 0 0 189 0 0 0 0 0
  N3G 1727 1750 1782 1813 0 0 1878 0 0 0 0 0
  3 3 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0
  OT1  22 22 22 22 0 0 22 0 0 0 0 0
  OT2  100 101 101 101 0 0 101 0 0 0 0 0
  OT3  97 100 100 103 0 0 107 0 0 0 0 0
  OT4  278 279 277 279 0 0 293 0 0 0 0 0
  S 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0
  SP1  11 11 11 11 0 0 11 0 0 0 0 0
  SP2  2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0
  SP3  6 6 6 6 0 0 6 0 0 0 0 0
  SPT  11 11 11 11 0 0 10 0 0 0 0 0
  10 10 11 11 0 0 12 0 0 0 0 0
  T4.2  6 6 6 6 0 0 6 0 0 0 0 0
  L1e 39 39 44 48 0 0 68 0 0 0 0 0
  L2e 0 0 2 3 0 0 6 0 0 0 0 0
  L3e 1678 1804 2082 2467 0 0 3694 0 0 0 0 0
  L4e 9 9 9 10 0 0 12 0 0 0 0 0
  L5e 16 15 21 24 0 0 34 0 0 0 0 0
  L6e 27 29 32 34 0 0 39 0 0 0 0 0
  L7e 87 99 119 144 0 0 227 0 0 0 0 0
  T4.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  T4.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  T5 10 10 12 12 0 0 21 0 0 0 0 0
  C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  C3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  C4 1 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0
  C5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ra1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Rb1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ra2 3 3 4 4 0 0 8 0 0 0 0 0
  Rb2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ra3 22 22 25 25 0 0 39 0 0 0 0 0
  Rb3 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
  Ra4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Rb4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sa1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sb1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
  Sa2 2 2 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0
  Sb2 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
  Sn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Z 14 14 19 20 0 0 26 0 0 0 0 0
  T42  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rezerva   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rezerva   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Celkem 1530276 1538069 1548043 1557617 0 0 1590630 0 0 0 0 0

Z položky celkem vyplývá, že dochází k nárůstu počtu úkonů oproti předchozím rokům. Příčin je několik. Jednou z příčin je pochopitelně nárůst počtu vozidel.  Hlavní  podíl  na  nárůstu činností ovšem ale je vývoj a změny v legislativě spojené s registrem silničních vozidel.

Nová úprava programu porovnává počty vozidel proti číselníku typů.

Archiv: Přehled druhů provozovaných vozidel v hl. m. Praze

Kromě statistiky evidovaných druhů vozidel, ještě existuje  statistika prováděných činností, tj. počet provedených úkonů v RSV v hl. m. Praze. Tyto informace jsou uvedeny ve spodní tabulce a to celkem za celý měsíc, vždy po uplynutí kalendářního měsíce:

Počet provedených úkonů v RSV v hl. m. Praze

Rok leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkem
2001 48328 35931 43402 35905 47020 44794 38072 37226 30391 44715 38164 32373 476321
2002 42811 42826 43540 48795 57083 48495 42845 46575 41483 47733 43980 44377 550543
2003 45637 40271 63242 63745 56592 66586 67130 54513 70616 61098 46959 49029 685418
2004 42291 46936 56670 50704 53307 55906 42294 45515 53162 46990 55515 57468 606758
2005 42549 43626 48216 56215 59484 57172 39173 51938 46767 51421 53087 49269 598917
2006 49797 49140 59320 52299 61806 59786 47342 57833 51666 57235 60374 45978 652576
2007 52833 50392 57667 53967 58415 60203 47099 55810 52838 60636 56164 44367 650391
2008 56305 51859 52157 50535 44243 66411 53659 45994 53881 54213 61246 67010 657822
2009 56373 49117 77713 59646 112174 55253 46509 135600 71056 48939 104338 76912 897631
2010 75029 53388 99966 83894 76537 101792 62403 71451 72583 78657 71948 73685 921333
2011 69206 50652 89688 81315 84416 82271 65627 72439 73870 82893 78525 73454 904356
2012 72983 65776 79212 90595 88512 83064 36463 62877 58792 76506 67263 48540 830583
2013 63170 56221 61820 65420 69318 60647 69316 57299 61044 68649 63801 55248 751953
2014 66106 59790 67059 68657 65022 67573 75524 60882 70308 71648 64552 73253 810374
2015 46123 66151 78690 84393 80316 97386 87175 74189 77864 79877 105018 119680 996862
2016 73911 84969 87791 90720 91783 92059 72282  77159 80487  89186 86393 77403 1004143
2017 78832 77841 93457                    

Z položky celkem vyplývá, že dochází k nárůstu počtu úkonů oproti předchozím rokům. Příčin je několik. Jednou z příčin je pochopitelně nárůst počtu vozidel.  Hlavní  podíl  na  nárůstu činností ovšem ale je vývoj a změny v legislativě spojené s registrem silničních vozidel.


Legislativní podklady:

  • Zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších změn.