„Jde o poslední etapu akce, realizované v letech 2010 až 2017, s celkovými náklady ve výši 82 mil. Kč. Na realizaci poslední části bylo v roce 2016 přiděleno 50 mil. Kč ze Státního fondu dopravní infrastruktury,“ uvedl náměstek primátorky hl. m. Prahy Petr Dolínek a dodal; „Jsem velmi rád, že i přes složité projednávání a přípravy vznikne logické napojení Jižní spojky s Chodovskou ulicí.“   

Akce zahrnuje úpravu mimoúrovňové křižovatky (MÚK) Záběhlice v křížení městského okruhu (MO) a ulic Chodovská – Spořilovská a rampy z MO ve směru Štěrboholy - Barrandovský most. Součástí akce je i výstavba nových dopravně bezpečnostních prvků, dopravně navigačních zařízení, značení a portálů pro jejich umístění.

V roce 2010 byla zahájena 0. etapa, která zahrnovala nutná komunikační propojení na Pražský okruh. V roce 2013 byla dokončena 1. etapa, která zahrnovala rozšíření vratné větve Jižní spojka – Spořilovská.

Dopravní opatření na místní komunikaci Chodovská v úseku Jižní spojka – Spořilovská:

  • přechodná úprava provozu - umístění dopravního značení na obě sjízdné vratné rampy z komunikace Jižní spojka v obou směrech a umístění výstražných značek na komunikaci Spořilovská,
  • omezení v pravém jízdním pruhu - umístění příčné uzávěry směrovacími deskami se světly na komunikaci Chodovská ve směru do centra.

Příloha: