Hlavní město Praha ve svém rozpočtu pro rok 2016 vyčlenila celkem 60 mil. Kč pro BESIP. Čerpání této položky bylo schváleno usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1546 ze dne 21. 6. 2016 v následujícím rozsahu:

Běžné výdaje ve výši 10 mil. Kč

Jsou určeny např. na úpravu dopravního značení, zdrsňování vozovek, ukazatele aktuální rychlosti nebo preventivní akce Policie ČR. Jedná se o rychlá a ekonomicky nenáročná opatření. K čerpání dochází operativně dle požadavků příslušných silničních a správních úřadů.

Kapitálové výdaje ve výši 47 mil. Kč

Jsou určeny především na stavební úpravy dopravní infrastruktury (dělící ostrůvek, zpomalovací práh, úprava křižovatky apod.), dále na přisvětlování přechodů pro chodce a na přípravu nových projektů (projektová dokumentace). V roce 2016 je v plánu realizace následujících akcí:

MČ Praha 2 Blanická - Korunní úprava přechodu pro chodce
MČ Praha 2 Jana Masaryka zklidnění komunikace před ZŠ
MČ Praha 4 Ohradní stavební zpomalovací práh před ZŠ a MŠ
MČ Praha 4 Ohradní - Na Křivině úprava přechodu pro chodce
MČ Praha 5 Radlická - Stodůlecká ostrůvek
MČ Praha 5 Podbělohorská - Pod Stadiony ostrůvek
MČ Praha 5 Arbesovo náměstí - Preslova zklidnění komunikace
MČ Praha 5 Kořenského zklidnění komunikace před ZŠ
MČ Praha 5 Nádražní - Kotevní úprava přechodu pro chodce
MČ Praha 6 U Dejvického rybníčku - Zavadilova úprava křižovatky
MČ Praha 6 Vokovická - K Červenému vrchu úprava křižovatky
MČ Praha 6 Evropská 148 jiná úprava
MČ Praha 6 Strahovská - Diskařská (Dlabačov) úprava přechodu pro chodce
MČ Praha 9 Litoměřická – K Lípám stavební zpomalovací práh
MČ Praha 10 Sportovní - Na Kovárně stavební zpomalovací práh
MČ Praha 10 Záběhlická - Na Lávce přesun přechodu pro chodce
MČ Praha 10 Ruská - MHD Pod Rapidem nový přechod pro chodce
MČ Praha 11 Türkova - Květnového vítězství úprava křižovatky
MČ Praha 11 Hviezdoslavova - Michnova nový přechod pro chodce
MČ Praha 11 Mírového hnutí - Brodského nový přechod pro chodce
MČ Praha 13 Nárožní - MHD Bucharova ostrůvek
MČ Praha 14 Nedokončená - Nepravidelná stavební zpomalovací práh
MČ Praha 19 Mladoboleslavská - MHD Letecké muzeum úprava přechodu pro chodce
MČ Praha 21 Staroklánovická - Čentická ostrůvek
MČ Dolní Měcholupy Kutnohorská - MHD Kutnohorská ostrůvek
MČ Zbraslav Zbraslavské náměstí úprava křižovatky
MČ Zličín Hrozenkovská nový přechod s chodníkem

 

V roce 2016 je v rovněž v plánu zahájení přípravy projektové dokumentace u následujících akcí, které byly vybrány na základě prioritního hodnocení pracovní skupiny BESIP v březnu 2016. Předpoklad realizace těchto akcí je v roce 2017.

 

MČ Praha 3 Náměstí Jiřího z Poděbrad - Mánesova nový přechod pro chodce
MČ Praha 4 Petra Rezka - Na Vítězné pláni úprava křižovatky
MČ Praha 4 Náměstí Bratří Synků - Sezimova úprava křižovatky
MČ Praha 5 Nepomucká zklidnění komunikace před ZŠ
MČ Praha 5 Pod Školou - Píseckého úprava křižovatky
MČ Praha 6 Na Dlouhém lánu zklidnění komunikace před ZŠ
MČ Praha 6 Libocká - Ruzyňská úprava křižovatky
MČ Praha 6 Sibiřské náměstí - Goetheho úprava křižovatky
MČ Praha 6 Pod Marjánkou zklidnění komunikace před ZŠ
MČ Praha 7 Nad Královskou oborou - Čechova úprava křižovatky
MČ Praha 7 Železničářů - Plynární ostrůvek
MČ Praha 9 Litoměřická - K Lípám stavební zpomalovací práh
MČ Praha 10 Blatovská nový přechod pro chodce
MČ Praha 10 Vladivostocká úprava předškolního prostoru
MČ Praha 10 Topolová - Jabloňová úprava křižovatky
MČ Praha 15 Plukovníka Mráze - Gercenova, Tenisová ostrůvky
MČ Dubeč Starodubečská nový přechod pro chodce
MČ Ďáblice U Parkánu úprava křižovatky
MČ Kunratice Vídeňská - MHD U Tří svatých ostrůvek
MČ Lysolaje Lysolajské údolí - MHD Lysolaje stavební zpomalovací práh
MČ Řeporyje Řeporyjské náměstí - Hasičů nový přechod pro chodce

Preventivní programy zaměřené na dopravní bezpečnost ve výši 3 mil. Kč

Jsou určeny na akce, které svým charakterem přispívají prevenci dopravní nehodovosti. Zaměřené jsou především na děti školního věku (např. kurzy bezpečného pohybu na kole, projekt Bezpečné cesty do školy, podpora dopravní výchovy apod.)