Hlavní město Praha ve svém rozpočtu pravidelně vyčleňuje několik desítek mil. Kč pro BESIP. Čerpání této položky je předkládáno Radě hl. m. Prahy ke schválení:

Běžné výdaje

Jsou určeny např. na úpravu dopravního značení, zdrsňování vozovek, ukazatele aktuální rychlosti nebo preventivní akce Policie ČR. Jedná se o rychlá a ekonomicky nenáročná opatření. K čerpání dochází operativně dle požadavků příslušných silničních a správních úřadů.

Kapitálové výdaje

Jsou určeny především na stavební úpravy dopravní infrastruktury (dělící ostrůvek, zpomalovací práh, úprava křižovatky apod.), dále na přisvětlování přechodů pro chodce a na přípravu nových projektů (projektová dokumentace).

 

Následující akce jsou v různém stádiu rozpracovanosti dokumentace pro stavební povolení.

MČ Praha 2

Jana Masaryka – před ZŠ

stavební zpomalovací práh

MČ Praha 3

Náměstí Jiřího z Poděbrad - Mánesova

nový přechod pro chodce

MČ Praha 3

Koněvova – V Jezerách

místo pro přecházení a rozšíření nástupiště

MČ Praha 3

Koněvova – MHD Kněžská Luka

místo pro přecházení a rozšíření nástupiště

MČ Praha 3

Šrobárova – Hradecká

zvýšená plocha křižovatky

MČ Praha 4

Petra Rezka – Na Vítězné pláni

zvýšená plocha křižovatky

MČ Praha 4

Náměstí bratří Synků – Sezimova

zvýšená plocha křižovatky

MČ Praha 4

Mezivrší – Nad Vinohradem

zvýšená plocha křižovatky

MČ Praha 4

Štúrova – Ružinovská

ostrůvek

MČ Praha 4

Branická – Dolnokrčská

nový přechod pro chodce

MČ Praha 4

Klánova – Filosofská – Vavřenova

úprava křižovatky

MČ Praha 4

Filosofská

komplexní úprava

MČ Praha 4

Údolní – Vavřenova

zvýšená plocha křižovatky

MČ Praha 4

Štúrova – V Štíhlách

ostrůvek

MČ Praha 5

Wassermannova – MHD Pražská čtvrť

zpomalovací práh

MČ Praha 5

Podbělohorská – Pod Stadiony

úprava křižovatky

MČ Praha 5

Pod Školou - Nepomucká

zvýšená plocha křižovatky

MČ Praha 5

Pod Školou – Slávy Horníka

úprava křižovatky

MČ Praha 5

Nepomucká

stavební zpomalovací práh

MČ Praha 5

Voskovcova – Trnkovo náměstí

stavební zpomalovací práh

MČ Praha 5

Náměstí 14. října – Preslova

úprava křižovatky

MČ Praha 5

Geologická – Slavínského

nový přechod pro chodce

MČ Praha 5

Karlštejnská – Záluské

stavební zpomalovací práh

MČ Praha 5

U Santošky – Na Březince

úprava křižovatky

MČ Praha 5

U Santošky – U Nikolajky

úprava křižovatky

MČ Praha 5

Ostrovského – U Satnošky

ostrůvek

MČ Praha 5

Kováků – Karla Engliše

nový přechod pro chodce

MČ Praha 5

V Remízku – U Akátů

zvýšená plocha křižovatky

MČ Praha 6

U Dejvického rybníčku – Zavadilova

zvýšená plocha křižovatky

MČ Praha 6

Dlabačov (Strahovská – Diskařská)

úprava křižovatky

MČ Praha 6

Na Dlouhém lánu – před ZŠ

stavební zpomalovací práh

MČ Praha 6

Libocká – Ruzyňská

úprava křižovatky

MČ Praha 6

Pod Marjánkou – před ZŠ

stavební zpomalovací práh

MČ Praha 6

Kolejní – Seminární

úprava křižovatky

MČ Praha 6

Libocká – U Stanice

úprava křižovatky

MČ Praha 6

Nad Kajetánkou – před ZŠ

stavební zpomalovací práh

MČ Praha 6

Šárecká – Na Kodymce

ostrůvek

MČ Praha 6

Sestupná – U Hvězdy

úprava křižovatky

MČ Praha 6

Sestupná – V Domcích

zvýšená plocha křižovatky

MČ Praha 6

U Vojenské nemocnice – Na Petřinách

úprava křižovatky

MČ Praha 6

Podbělohorská – Nad Motolskou nemocnicí

nový přechod pro chodce

MČ Praha 6

Dejvická – Eliášova

úprava křižovatky

MČ Praha 7

Nad Královskou oborou – Čechova

úprava křižovatky

MČ Praha 7

Železničářů – Plynární

ostrůvek

MČ Praha 7

Osadní – Dělnická

úprava křižovatky

MČ Praha 7

Tusarova - Osadní

zvýšená plocha křižovatky

MČ Praha 7

Čechova – Sládkova

nový přechod pro chodce

MČ Praha 8

Čimická – MHD Řepínská

ostrůvek

MČ Praha 8

Čimická - Tišická

ostrůvek

MČ Praha 9

Litoměřická – K Lipám

stavební zpomalovací práh

MČ Praha 10

Záběhlická – Na Lávce

ostrůvek

MČ Praha 10

Topolová – Jahodová

úprava křižovatky

MČ Praha 10

Topolová – Jabloňová

úprava křižovatky

MČ Praha 10

U Zahradního města – Břečťanová

úprava křižovatky

MČ Praha 10

Plaňanská

nový přechod pro chodce

MČ Praha 10

Topolová – Macešková – Karafiátová

úprava křižovatky

MČ Praha 10

Štěchovická – Žermanická

úprava křižovatky

MČ Praha 11

Mírového hnutí – Brodského

nový přechod pro chodce

MČ Praha 11

Türkova – Květnového vítězství

úprava křižovatky

MČ Praha 12

Generála Šišky – Mladenovova

ostrůvek

MČ Praha 13

Nárožní – MHD Bucharova

ostrůvek

MČ Praha 14

Hloubětínská – Šestajovická

stavební zpomalovací práh

MČ Praha 14

Bryksova – Mansfeldova

zvýšená plocha křižovatky

MČ Praha 14

Slévačská

nové místo pro přecházení

MČ Praha 15

Doupovská – MHD Toulcův dvůr

zvýšená plocha křižovatky

MČ Praha 15

Pražská – K Horkám

ostrůvek

MČ Praha 15

Hostivařská – U Břehu

úprava křižovatky

MČ Praha 15

Plukovníka Mráze – u nádrže

nový přechod a chodník

MČ Praha 16

Karlická – Zderazská – Jelenovská

úprava křižovatky

MČ Praha 17

Bazovského – Skuteckého

úprava křižovatky

MČ Praha 17

Čistovická – Selských baterií

zvýšená plocha křižovatky

MČ Praha 20

Náchodská – Stoliňská

ostrůvek

MČ Čakovice

Schoellerova – Za Tratí

úprava křižovatky

MČ Ďáblice

Ďáblická - Hřenská

ostrůvek

MČ Ďáblice

Na Terase – Prácheňská

zvýšená plocha křižovatky

MČ Ďáblice

U Parkánu – před ZŠ

komplexní úprava

MČ Kunratice

Vídeňská – MHD U Tří svatých

ostrůvek