Hlavní město Praha ve svém rozpočtu pro rok 2017 vyčlenila celkem 30 mil. Kč pro BESIP. Čerpání této položky bude předloženo Rady hl. m. Prahy ke schválení v následujícím rozsahu:

Běžné výdaje ve výši 10 mil. Kč

Jsou určeny např. na úpravu dopravního značení, zdrsňování vozovek, ukazatele aktuální rychlosti nebo preventivní akce Policie ČR. Jedná se o rychlá a ekonomicky nenáročná opatření. K čerpání dochází operativně dle požadavků příslušných silničních a správních úřadů.

Kapitálové výdaje ve výši 20 mil. Kč

Jsou určeny především na stavební úpravy dopravní infrastruktury (dělící ostrůvek, zpomalovací práh, úprava křižovatky apod.), dále na přisvětlování přechodů pro chodce a na přípravu nových projektů (projektová dokumentace). V roce 2017 je v plánu realizace následujících akcí (pozn.: jsou zde uvedeny také akce, jejichž příprava se z nejrůznějších důvodů zkomplikovala, a tudíž nebyly v roce 2016 realizovány):

MČ Praha 2 Blanická - Korunní úprava přechodu pro chodce
MČ Praha 2 Jana Masaryka zklidnění komunikace před ZŠ
MČ Praha 3 Náměstí Jiřího z Poděbrad - Mánesova nový přechod pro chodce
MČ Praha 4 Ohradní stavební zpomalovací práh před ZŠ a MŠ
MČ Praha 4 Ohradní - Na Křivině úprava přechodu pro chodce
MČ Praha 4 Petra Rezka - Na Vítězné pláni úprava křižovatky
MČ Praha 4 Náměstí Bratří Synků - Sezimova úprava křižovatky
MČ Praha 4 Svatoslavova – Pod Vilami stavební zpomalovací práh
MČ Praha 5 Podbělohorská - Pod Stadiony ostrůvek
MČ Praha 5 Kořenského zklidnění komunikace před ZŠ
MČ Praha 5 Nádražní - Kotevní úprava přechodu pro chodce
MČ Praha 5 Nepomucká zklidnění komunikace před ZŠ
MČ Praha 5 Pod Školou - Píseckého úprava křižovatky
MČ Praha 5 Nám. 14. října - Preslova Úprava křižovatky
MČ Praha 6 U Dejvického rybníčku - Zavadilova úprava křižovatky
MČ Praha 6 Vokovická - K Červenému vrchu úprava křižovatky
MČ Praha 6 Evropská 148 jiná úprava
MČ Praha 6 Strahovská - Diskařská (Dlabačov) úprava přechodu pro chodce
MČ Praha 6 Na Dlouhém lánu zklidnění komunikace před ZŠ
MČ Praha 6 Pod Marjánkou zklidnění komunikace před ZŠ
MČ Praha 6 Libocká - Ruzyňská úprava křižovatky
MČ Praha 6 Libocká – U Stanice Nový přechod pro chodce
MČ Praha 6 Sibiřské náměstí - Goetheho úprava křižovatky
MČ Praha 7 Nad Královskou oborou - Čechova úprava křižovatky
MČ Praha 9 Litoměřická – K Lípám stavební zpomalovací práh
MČ Praha 10 Sportovní - Na Kovárně stavební zpomalovací práh
MČ Praha 10 Záběhlická - Na Lávce přesun přechodu pro chodce
MČ Praha 10 Vladivostocká úprava předškolního prostoru
MČ Praha 10 U Zahradního města - Břečťanová úprava prostoru v blízkosti ZŠ
MČ Praha 11 Türkova - Květnového vítězství úprava křižovatky
MČ Praha 11 Hviezdoslavova - Michnova nový přechod pro chodce
MČ Praha 11 Mírového hnutí - Brodského nový přechod pro chodce
MČ Praha 13 Nárožní - MHD Bucharova ostrůvek
MČ Praha 15 Plukovníka Mráze - Gercenova, Tenisová ostrůvky
MČ Praha 15 Plukovníka Mráze - Gercenova, Tenisová ostrůvky
MČ Praha 19 Mladoboleslavská - MHD Letecké muzeum úprava přechodu pro chodce
MČ Praha 21 Staroklánovická - Čentická ostrůvek
MČ Dolní Měcholupy Kutnohorská - MHD Kutnohorská ostrůvek
MČ Dubeč Starodubečská nový přechod pro chodce
MČ Ďáblice U Parkánu úprava křižovatky
MČ Kunratice Vídeňská - MHD U Tří svatých ostrůvek
MČ Řeporyje Řeporyjské náměstí - Hasičů nový přechod pro chodce


V roce 2017 je v rovněž v plánu zahájení přípravy projektové dokumentace u následujících akcí, které byly vybrány na základě prioritního hodnocení pracovní skupiny BESIP v březnu 2017. Předpoklad realizace těchto akcí je v roce 2018.


MČ Praha 3 Koněvova – V Jezerách úprava přechodu pro chodce
MČ Praha 3 Koněvova – V Jeseniova místo pro přecházení
MČ Praha 4 Mezivrší – Pod Vinohradem nový přechod pro chodce
MČ Praha 4 Štúrova - Ružinovská ostrůvek
MČ Praha 4 Branická - Dolnokrčská nový přechod pro chodce
MČ Praha 5 Voskovcova stavební zpomalovací práh
MČ Praha 5 Wassermannova (MHD Pražská Čtvrť) stavební zpomalovací práh
MČ Praha 5 V Remízku – U Akátů úprava křižovatky
MČ Praha 5 Geologická - Slavínského nový přechod pro chodce
MČ Praha 6 Nad Kajetánkou zklidnění dopravy před ZŠ
MČ Praha 6 Šárecká (MHD U Matěje) ostrůvek
MČ Praha 7 Tusarova - Osadní úprava křižovatky
MČ Praha 7 Osadní - Dělnická úprava křižovatky
MČ Praha 7 Kostelní - Kamenická stavební zpomalovací práh
MČ Praha 8 Čimická (MHD Řepínská) úprava přechodu pro chodce
MČ Praha 8 Čimická – Tišická ostrůvek
MČ Praha 10 Plaňanská nový přechod pro chodce
MČ Praha 10 Topolová – Macešková úprava křižovatky
MČ Praha 10 Štěchovická – Žermanická úprava křižovatky
MČ Praha 14 Bryksova - Mansfeldova zvýšená plocha křižovatky
MČ Praha 14 Slévačská nový přechod pro chodce
MČ Praha 15 Doupovská (MHD Toulcův dvůr) stavební zpomalovací práh
MČ Praha 15 Pražská – K Horkám ostrůvek
MČ Praha 15 Hostivařská – U Břehu úprava křižovatky
MČ Praha 15 Plukovníka Mráze nový chodník
MČ Praha 16 Výpadová - Tachovská nový přechod pro chodce
MČ Praha 17 Čištovická – Selských baterií zvýšená plocha křižovatky
MČ Praha 19 Mladoboleslavská (MHD Kbely) ostrůvek
MČ Praha 19 Toužimská - Hrušovická stavební zpomalovací práh
MČ Ďáblice Na Terase - Prácheňská úprava křižovatky