V rámci prevence dopravní nehodovosti dochází průběžně k realizaci různých akcí, které jsou organizovány Magistrátem hl. m. Prahy, Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, Městskou policií hl. m. Prahy, Policií ČR, Ministerstvem dopravy nebo neziskovými organizacemi. Jedná se zejména o následující akce:

  • Dopravní soutěž mladých cyklistů
  • přednášky na školách
  • distribuce materiálů Ministerstva dopravy na školy
  • podpora dětských dopravních hřišť
  • Evropský týden mobility
  • podpora dopravní výchovy pro dospělé (ve spolupráci s ÚAMK a Autoklubem ČR)
  • divadelní představení
  • metodická koordinace dopravní výchovy na školách
  • dohled nad provozem (měření rychlosti, dohled u přechodů pro chodce)

Pro přehled o činnosti Městské policie hl. m. Prahy v oblasti prevence uvádíme souhrnnou tabulku přednášek v roce 2015.

Přednášková činnost Městské Policie hl. m. Prahy v roce 2015 počet přednášek počet hodin počet oslovených
mateřské školy 225 312 6 565
základní školy I. stupeň 2 707 4 000 64 274
základní školy II. stupeň 1 193 1 816 31 086
střední školy a odborná učiliště 428 655 10 683
vysoké školy a vyšší odborné školy 108 284 741
ostatní zařízení pro děti a mládež 176 352 3 135
široká veřejnost 880 1 995 13 123
školení strážníků 38 76 24
celkem 5 755 9 490 129 631